Kevätkokous

KUTSU TURUN LADUN KEVÄTKOKOUKSEEN

Turun Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

On terveydellinen riski järjestää yhdistyskokous sääntöjen mukaisessa
järjestyksessä. Ensinnäkin kokoukseen  voi osallistua yli kymmenen henkilöä, mikä
aluehallintoviraston päätöksellä on kiellettyä.  Lisäksi aiemman kokemuksen mukaan suurin
osa osallistujista olisi  ainakin ikänsä puolesta kuulunut ns. riskiryhmään. Hallitus asetti
kansanterveydestä ja jäsenten turvallisuudesta huolehtimisen sääntöjen ja yhdistyslain
noudattamisen edelle.  Toisaalta siirto mahdollistaa ns. riskiryhmien mahdollisuuden
vaikuttaa päätöksen tekoon.
Muut  yhdistyslain sallimat päätöksenteko muodot eivät olisi antaneet jäsenille
yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.
Kokouksen siirto ei aiheuta vahinko yhdistykselle eikä sen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään aikanaan tilikautta 2019 koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle. Esityksen voi lähettää osoitteeseen Turun Latu, Purjetie 8, 20360 Turku tai sähköpostilla erkki.k.tuominen@gmail.com