Kevätkokous

KUTSU TURUN LADUN KEVÄTKOKOUKSEEN

Kokous on siirretty pidettäväksi 16.6.2020 kello 18:00 Latumajalla.

Turun Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään yhdistyksen latumajalla, Purjetie 8 Turku.

Kokouksessa käsitellään tilikautta 2019 koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 26.2.2020. Esityksen voi lähettää osoitteeseen Turun Latu, Purjetie 8, 20360 Turku tai sähköpostilla erkki.k.tuominen@gmail.com