Kevätkokous

KUTSU TURUN LADUN KEVÄTKOKOUKSEEN

Turun Latu ry:n siirretty sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.9.2020 kello 18 Raittiusseura Taimi II:n kokoustilassa, Puutahakatu 21, Turku.

Oli terveydellinen riski järjestää yhdistyskokous sääntöjen mukaisessa järjestyksessä. Ensinnäkin kokoukseen  olisi voinut osallistua yli kymmenen henkilöä, mikä aluehallintoviraston päätöksellä oli kiellettyä.  Lisäksi aiemman kokemuksen mukaan suurin osa osallistujista olisi  ainakin ikänsä puolesta kuulunut ns. riskiryhmään. Hallitus asetti kansanterveydestä ja jäsenten turvallisuudesta huolehtimisen sääntöjen ja yhdistyslain noudattamisen edelle.  Toisaalta siirto mahdollistaa ns. riskiryhmien mahdollisuuden vaikuttaa päätöksen tekoon.

Muut  yhdistyslain sallimat päätöksenteko muodot eivät olisi antaneet jäsenille yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Kokouksen siirto ei aiheuta vahinko yhdistykselle eikä sen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään aikanaan tilikautta 2019 koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Hallitus