Latuviesti Expressin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun Latu
Y-tunnus: 0142277-4
Postiosoite: Purjetie 8, 20360 Turku

2. Yhteyshenkilöt

Viestintävastaavat Tarja Aittala ja Ismo Lahdenkauppi, media@turunlatu.fi.

3. Rekisterin nimi

Turun Ladun Latuviesti Express -uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään sähköisen Latuviesti Express -uutiskirjeen lähettämiseen. Uutiskirjeiden dataa seurataan ja raportoidaan viestinnän kehittämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Latuviesti Express -uutiskirjeen tilaajaksi ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

Käytämme uutiskirjeen lähettämiseen Mailchimp-palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Tietosuojasta tarkemmin palveluntarjoajan verkkosivuilla: mailchimp.com/legal. Mailchimp on sitoutunut suojaamaan rekisterin tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9. Tietojen käsittely ja säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilaukset ovat voimassa. Tilauksen lopettamisen jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä kuukauden kuluessa. Tilausmääriä säilytetään raportointia ja tilastointia varten anonyymisti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja käyttäjätunnuskohtaisella salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Kukin uutiskirje sisältää linkin, jonka kautta rekisteröity voi muokata tietojaan tai poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä.

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista myös suoraan rekisterinpitäjältä. Pyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen: pj@turunlatu.fi. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen käsittelyä.

12. Muuta

Tietosuojaseloste on laadittu ensimmäisen kerran 15.1.2022 ja hyväksytty Turun Ladun hallituksen kokouksessa 20.1.2022.
Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja uusin päivitetty versio löytyy Turun Ladun verkkosivuilta osoitteesta www.turunlatu.fi.