Syyskokouksen päätöksiä

Ruskea kokousnuija ihmisen kädessä.

 

Turun Latu ry:n syyskokous pidettiin Happy Housen tiloissa 30.11.2023 Markku Kaskisen johdolla.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2024 jäsenmaksujen määriksi seuraavat (suluissa Suomen Ladun osuus jäsenmaksusta):

  • henkilöjäsenyys 30 € (18,50 €)
  • perhejäsenyys 36 € (28,50 €)
  • rinnakkaisjäsenyys 17 € (10 €)
  • nuorisojäsenyys (alle 20-vuotias) 13 € (10 €)
  • opiskelijajäsenyys (alle 29-vuotias) 13 € (10 €).

Korotusta tuli perhejäsenyysmaksuun (viime vuonna 34 euroa).

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin. Ensi vuoden toiminta jatkaa monipuolisena. Uutena toimintamuotona aloitetaan Hyvinvointia ulkoilusta +65 toimintaa, joka perustuu Suomen Ladun vastaavaan hankkeeseen. Toiminnan kautta avustetaan eläkkeelle jäävien tai juuri jääneiden löytävän mieleisensä ulkoilumuodon. Samassa elämäntilanteessa olevat koulutetut vertaisohjaajat perustavat matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.  Toiminnallaan he saavat myös iloa yhdessä tekemisen ja liikkumisen myötä omaan vastaavaan elämäntilanteeseensa.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi henkilöä. Hallituksen jäseninä vuonna 2024 toimivat Tarja Aittala, Jani Alinikula, Ida Erling, Ilona Torsti ja Ari Tähkäpää. Puheenjohtaja Ida Erlingin kausi jatkuu vielä ensi vuoden.

Toiminnantarkastajina jatkavat Paula Eskelinen ja Marja-Liisa Tuominen. He toimivat myös toisensa varajäseninä.

Yhdistyksen kokoukset ilmoitetaan Latuviesti Express -uutiskirjeessä, verkkosivuilla turunlatu.fi ja Facebookissa. Yhdistys voi ilmoittaa toiminnastaan myös muissa tiedotusvälineissä.

Lisätietoa

Kokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (ei sisällä talousarviota).