Tietosuojaseloste

TURUN LADUN TIETOSUOJASELOSTE

Turun Latu ry:n osallistujarekisteri

Hyväksytty hallituksen  kokouksessa 4.2.2020.

 1. Yleistä
  Turun Latu ry (jäljempänä Yhdistys) on sitoutunut suojaamaan toiminnassaan jäsentensä henkilötietoja ja kunnioittamaan heidän yksityisyyttään. Jäsenten tietoja käsitellään tässä selosteessa eriteltyjä tarkoituksia varten ja vain niiden toimesta, joilla on tehtävänsä perusteella oikeus tietojen käsittelyyn.

Huom. Varsinaista jäsenrekisteriä (Ankkuri) pitää Suomen Latu ry, joka on rekisterinpitäjänä tehnyt jäsenrekisteriin              liittyvän tietosuojaselosteen. Yhdistyksen nimetyt käyttäjät (kohdassa 3) raportoivat ja selaavat jäsentietoja heille                      henkilökohtaisesti luoduilla ja luovutetuilla tunnuksilla Suomen Ladulta saatujen käyttöoikeuksien mukaisesti.                          Jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste on luettavissa Suomen Ladun verkkosivuilta suomenlatu.fi.

 1. Rekisterinpitäjä
  Turun Latu ry, Purjetie 8, 20360 Turku
 2. Yhteyshenkilö osallistujarekisteriä koskevissa asioissa
  Jäsensihteeri Sirkka Kataja                                          Varahenkilö Mirja Vaarna
  Vanha Kuninkojantie 37                                               Rieskalähteentie 31
  20320 Turku                                                                    20300 Turku
  040 867 3955                                                                  044 239 6961
  jäsensihteeri@turunlatu.fi                                           mirja,vaarna@gmail.com
 3. Rekisterin nimi

Turun Latu ry:n osallistujarekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään yhdistyksen tapahtumien ja vuokraustoiminnan (lomaosakkeet, retkeilyvälineet ja ulkoilumaja) toteuttamiseen, viestintään, tapahtumien kehittämiseen, tapahtumista raportointiin, laskutukseen, perintään sekä muihin tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 2. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään yhdistyksen retkille, tapahtumiin, vuokraukseen, huomionosoituksiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Tapahtumasta tai toiminnasta riippuen tietoina kerätään muun muassa henkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

Retkeilyvälineiden ja vuokrausta varten kerätään henkilön nimi ja vuokrattava väline. Ulkoilumajan vuokrausta varten            kerätään henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tapahtumiin, vuokraukseen ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat tiedot itse. Tiedot
  ilmoitetaan sähköpostitse tai suullisesti tapahtumasta tai vuokrauksesta vastaavalle henkilölle. Alle
  15-vuotiaiden osalta tietojen ilmoittamisesta vastaa huoltaja.
 2. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Rekisterin henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen sihteeri, tapahtumien järjestäjät, vuokraustoimintaan nimetyt sekä tapauskohtaisesti toiminnan järjestämisessä mukana olevat yhteistyökumppanit, esimerkiksi vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepa edustaja tai yhdistyksen ulkopuolinen retkivetäjä.Majoitus- ja allergiatiedot luovutetaan tapahtumakohtaisesti majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille. Joissakin tapahtumissa tietoja voidaan luovuttaa retken muille osallistujille esimerkiksi kimppakyytien järjestämistä varten (tästä on maininta tapahtuman ilmoittautumistiedoissa).

Vuokraustoiminnasta ja muista maksullisista tapahtumista tiedot luovutetaan yhdistyksen sisäisesti taloudenhoitajalle            kirjanpidollisia toimia varten vuokraukseen, maksulliseen tapahtumaan tai muuhun toimintaan nimettyjen                                henkilöiden toimesta.

Muita säännönmukaisia luovutuksia ei ole.

 1. Tietojen siirto EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tai vuokraamiseen nimettyjen henkilöiden henkilökohtaisissa tiedostoissa. Tiedot sijaitsevat tietokoneella tai älylaitteella salasanalla suojattuina, paperilla oleva tieto nimetyn henkilön kotona lukollisessa tilassa.

Arkaluonteiset tiedot (esim. allergiatiedot) hävitetään heti tapahtuman jälkeen tai viimeistään, kun maksullisista                      tapahtumista tai vuokrauksen kohteesta on saatu tilisuoritus. Muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin              tarvittavat tiedot kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi
  Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä osallistujarekisterin yhteyshenkilöön. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alle 15-vuotiaan lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Huom. Varsinaista jäsenrekisteriä koskeva tietojen tarkistus-, muokkaus- tai poistopyyntö osoitetaan Suomen Latuun.

 

TURUN LADUN VERKKOSIVUJA KOSKEVA TIETOSUOJALAUSEKE

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.turunlatu.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Kenelle jaamme tietosi

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Omat yhteystietosi

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö