Yhdistyskokoukset

KUTSU TURUN LADUN KEVÄTKOKOUKSEEN

 

Turun Latu ry:n siirretty sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.9.20 klo 18 Raittiusseura Taimi II:n kokoustilassa, Puutahakatu 21, Turku

Oli terveydellinen riski järjestää yhdistyskokous sääntöjen mukaisessa
järjestyksessä. Ensinnäkin kokoukseen  olisi voinut osallistua yli kymmenen henkilöä, mikä
aluehallintoviraston päätöksellä oli kiellettyä.  Lisäksi aiemman kokemuksen mukaan suurin
osa osallistujista olisi  ainakin ikänsä puolesta kuulunut ns. riskiryhmään. Hallitus asetti
kansanterveydestä ja jäsenten turvallisuudesta huolehtimisen sääntöjen ja yhdistyslain
noudattamisen edelle.  Toisaalta siirto mahdollistaa ns. riskiryhmien mahdollisuuden
vaikuttaa päätöksen tekoon.
Muut  yhdistyslain sallimat päätöksenteko muodot eivät olisi antaneet jäsenille
yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.
Kokouksen siirto ei aiheuta vahinko yhdistykselle eikä sen jäsenille.

Kokouksessa käsitellään aikanaan tilikautta 2019 koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

KUTSU TURUN LADUN SYYSKOKOUKSEEN

Turun Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 29.10.2020 klo 18.00 Raittiusseura Taimi II:n kokoustilassa, Puutahakatu 21, Turku
Kokouksessa käsitellään toimikautta 2021 koskeva toimintasuunnitelma, päätetään vuoden 2021 jäsenmaksuista, päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista, päätetään vuoden 2021 talousarviosta, päätetään hallituksen jäsenten määrästä, valitaan hallitukseen jäseniä erovuoroisten tilalle.
Kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 1.10.2020. Esityksen voi lähettää osoitteeseen Turun Latu, Purjetie 8, 20360 Turku tai sähköpostilla pj@turunlatu.fi