Yhdistyskokoukset

KUTSU TURUN LADUN SYYSKOKOUKSEEN

Turun Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 11.11.2021 klo 18.00. Paikka on Latumaja. Purjetie 8, Moisio, Turku

Kokouksessa käsitellään toimikautta 2022 koskeva toimintasuunnitelma, päätetään vuoden 2022 jäsenmaksuista, päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista, päätetään vuoden 2022 talousarviosta, päätetään hallituksen jäsenten määrästä, valitaan hallitukseen hallituksen puheenjohtaja sekä jäseniä niin monta, että hallituksessa jatkavien lisäksi tulee päätetty jäsenmäärä.
Kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 21.10.2021. Esityksen voi lähettää osoitteeseen Turun Latu, Purjetie 8, 20360 Turku tai sähköpostilla pj@turunlatu.fi

Hallitus