Yhdistyskokoukset

 TURUN LADUN KEVATKOKOUS

KUTSU TURUN LADUN KEVÄTKOKOUKSEEN
Turun Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 13.4.2022 klo 19.00. Paikka on
Latumaja Purjetie 8, Turku
Kokouksessa käsitellään tilikautta 2021 koskeva tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto, päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään
16.3.2022. Esityksen voi lähettää osoitteeseen Turun Latu, Purjetie 8, 20360 Turku tai
sähköpostilla pj@turunlatu.fi
Tervetuloa
Hallitus

 TURUN LADUN SYYSKOKOUs

Turun Ladun syyskokous pidetään 17.11.2022 klo 18.00 Latumajalle. Kokouskutsu julkaistaan myöhemmin
Kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 20.10.2022. Esityksen voi lähettää osoitteeseen Turun Latu, Purjetie 8, 20360 Turku tai sähköpostilla pj@turunlatu.fi