Mitä metsämörritoiminta on? 

Metsämörri on metsässä asuva eläinten ja lasten ystävä, satuhahmo, joka voi puhua eläinten kanssa, ja näin kertoa lapsille kaikesta metsässä tapahtuvasta.

Metsämörritoiminnassa lapsi saa:

  • leikkiä mielikuvitusleikkejä
  • liikkua omaehtoisesti
  • tehdä aistihavaintoja
  • tyydyttää uteliaisuuttaan ja tiedonhaluaan
  • kokea yhteenkuuluvuutta lasten, aikuisten ja luonnon kanssa
Metsämörritoiminnassa lapsi oppii:

  • viihtymään luonnossa joka säällä
  • seikkailemaan luonnossa turvallisesti
  • kunnioittamaan luontoa
  • liikuntataitoja ja kehonhallintaa
  • yhteistyötaitoja

Lisätietoa metsämörritoiminnasta Suomen Ladun verkkosivuilla.